Hva vil du prioritere?

I formannskapets budsjettkonferanse i dag fikk vi nok et forvarsel om at vi går strammere tider i møte. Det var ingen overraskelse, og det er grunnen til at vi ikke lanserte noen store nye ambisiøse prosjekter i valgkampen. Det som ligger inne i økonomiplanen er mer enn ambisiøst nok.

For første gang forventer vi at lånegjelden vil stige over taket, selv uten vår andel av gjelden i VLMS Eiendomsselskap. Signalet er også at 2016 blir første gang vil det leveres et budsjett der vi bruker av disposisjonsfondet vi har spart opp så møysommelig. Det er ikke dramatisk i seg selv. Det har vært varslet lenge, og det er dette vi har spart til. Men det er en situasjon som ikke kan vedvare over tid.

Det betyr at vi må begynne å ta noen tøffe valg. Når rådmannen legger fram sitt budsjettforslag får vi svaret på hvordan han mener vi skal løse oppgaven. Først da er det vår tur til å legge inn våre prioriteringer, og kutte i et allerede stramt budsjett.

Høyre har vært tydelige på én ting veldig lenge: På investeringssiden er ungdomsskolen høyeste prioritert. Det er ikke et vanskelig valg.

De vanskelige valgene kommer på driften. Hva er din prioritering?