Om Valdresprat

Valdresprat hadde opprinnelig som ambisjon å bli sentralen for den offentlige debatten i Valdres, men interessen har vært laber. Etter hvert som Facebook tok over som diskusjonsforum og lokalavisa begynte å publisere debattinnlegg på nett forsvant behovet.

Jeg går ikke lenger aktivt ut for å rekruttere bloggere, men tilbudet står ved lag om noen ønsker det. Alle som har ytringer som hører hjemme i det offentlige rom er velkommen til å delta. Av og til spør jeg om å få publisere tekster som har vært publisert andre steder. Kravet for å publisere på Valdresprat er at innlegget holder en standard som kunne komme på trykk i en avis, og at det er signert av forfatteren.

For å bli blogger på Valdresprat, må du registrere deg

Valdresprat administreres av Vegard Riseng. Vegard er fylkestingsrepresentant i Innlandet for Høyre.

Kontakt:

Vegard Riseng
Krakkeplassen 11
2900 Fagernes

vegard@riseng.net