Om Valdresprat

Valdresprat hadde opprinnelig som ambisjon å bli sentralen for den offentlige debatten i Valdres, men interessen har vært laber. Etter hvert som Facebook tok over som diskusjonsforum og lokalavisa begynte å publisere debattinnlegg på nett forsvant behovet.

Jeg går ikke lenger aktivt ut for å rekruttere bloggere, men tilbudet står ved lag om noen ønsker det. Alle som har ytringer som hører hjemme i det offentlige rom er velkommen til å delta. Av og til spør jeg om å få publisere tekster som har vært publisert andre steder. Kravet for å publisere på Valdresprat er at innlegget holder en standard som kunne komme på trykk i en avis, og at det er signert av forfatteren.

På grunn av spammere, er det ikke lenger fritt fram å registrere seg på Valdresprat. For å bli blogger på Valdresprat, må du derfor sende en epost til vegard@valdresprat.no, der du ber om å få tilgang og gjerne gir en kort orientering om hvem du er og hvem du eventuelt representerer.

Valdresprat administreres av Vegard Riseng. Vegard er kommunestyrerepresentant i Nord-Aurdal, og fylkestingsrepresentant i Innlandet for Høyre.