Godt nytt år!

«Det snør himmelsk korrekturlakk over feilstavet sommer» skrev Anne Grete Preus i sin nydelige sang «Når himmelen faller ned». Ved inngangen til et nytt år er det fint at vi bor i vinterlandet Norge og at vi kan glede oss over snøen som legger seg over 2020 og sørger for at vi kan gå videre og sette nye spor.

Året vi legger bak oss har satt spor i oss alle. Mange av oss har for første gang blitt klar over hvor sårbare vi er og hvor avhengige vi er av godt samarbeid med andre land. Samtidig har mange av oss for første gang opplevd hvor sterke vi er når vi står sammen og hvor fort vi kan endre oss når det er nødvendig. Det er viktig for Norge at vi tar med oss lærdommen fra 2020 og videreutvikler de gode løsningene vi har tatt i bruk, samtidig som vi tar livet tilbake og har et blikk for dem som trenger ekstra omsorg og nærhet.

«Vi har hørt at ingen snøfnugg er like og sånne under kan en tenke på en stund» heter det i sangen, og det gjelder jo oss mennesker også. Vi er forskjellige med ulike ønsker og drømmer, med ulike evner og kunnskap, og med ulik bakgrunn og erfaring. Men vi er alle mennesker og vi har samme verdi. For oss i Høyre er det viktig at hver enkelt av oss skal ha mulighet til å utvikle sitt potensial til fulle, enten det er i barnehagen, på skolen, på jobb eller i samfunnslivet for øvrig. Vi har bruk for alle og alle mennesker er verdifulle. Derfor vil vi jobbe enda hardere med å skape et rausere samfunn slik at vi kan skape mer og inkludere flere.

For vi må ikke glemme at det er menneskene som er vår største ressurs. Uten mennesker, ingen verdiskaping, ingen utvikling og ingen framtid. Det er derfor vi er så opptatt av å bidra til at flere barn skal leke i snøen i Innlandet og at flere voksne skal ønske å leve livene sine her. Derfor har regjeringen igangsatt arbeidet med en strategi for hvordan vi kan bidra til å utvikle Innlandet og fjellregionen. Det samme gjelder småbyer og tettsteder. Vi vet at unge mennesker og barnefamilier vil ha nærhet til gode kulturtilbud, kaffebarer, restauranter og andre urbane tilbud samtidig som de ønsker å bo i trygge, naturskjønne omgivelser. Dette finner vi i Innlandet og Høyre vil jobbe sammen med dere for at flere skal ønske å leve livene sine her.

Når flere velger å realisere drømmene sine i Innlandet blir det lettere for mangfoldet av private bedrifter å rekruttere kompetente medarbeidere. Det er mange svært gode utdanningsinstitusjoner i Innlandet og det er mange framoverlente bedrifter som bidrar til nye ideer og bedre løsninger for framtida. Og det trenger Norge som nasjon, og Innlandet trenger det som fylke.

Odelstanken er godt kjent i Innlandet. Tanken om å levere gården videre til neste generasjon i bedre stand enn da man selv overtok, er selve definisjonen på bærekraft. Det er også definisjonen på Høyres politikk for landet. Vi vil forandre for å forbedre – ikke for endringen i seg selv. Vi tror de fleste er enige med oss i at samfunnet er i stadig endring og at det skjer i stadig større tempo. I Høyre tør vi å ta grep, vi tør å endre det som må endres for at strukturene i samfunnet skal være tilpasset dagens og morgendagens behov, og sånn at vi sammen kan skape attraktive lokalsamfunn for folk i alle aldre.

Så da oppfordrer vi alle til å gjøre som Anne Grete Preus skrev: «Å lene hodet helt tilbake og få et iskyss på din munn,» og så retter vi blikket framover og tar fatt på 2021 sammen.

Godt nytt år!

Erna Solberg og Kari Anne Jønnes

Gjengitt med tillatelse.