Som man roper i skogen, får man nei

Av Roger Granum, leder i Oppland Venstre.

Mange av våre kommuner har gjennomført folkeavstemminger og innbyggerundersøkelser om forvaltningsreformen. Innbyggerne har blitt spurt om å si ja eller nei til å fortsette som egen kommune. Innbyggerne er derimot ikke blitt spurt om de er villige til å betale for det.

Dagens kommunestruktur er både dyr og uhensiktsmessig i forhold til de oppgavene som skal løses. Et alternativ til å endre kommunegrensene kan derfor være å endre på hvilke oppgaver som skal løses i de minste kommunene.

Ingen av disse perspektivene har vært tema i folkeavstemmingene. Sånn sett er alle disse innbyggerundersøkelsene lite verdt.

Gjengitt med tillatelse

Folkeavstemming gir ikke mer demokrati

Leserinnlegg i Avisa Valdres 13. februar 2016

Varaordføreren i Etnedal, Linda Mæhlum Robøle (SP), vil ha folkeavstemming om kommunereformen. Dette gjør hun samtidig som hun demonstrerer at hun ikke har forstått hva reformen handler om. Sannheten er nok mer sammensatt. Jeg mistenker at hun gjør det med vilje. Samtidig opphøyer hun seg selv til demokratiets store beskytter, og sier at de partiene som ikke vil ha folkeavstemming har et forklaringsproblem.

Hvorfor? Svaret kan være at Senterpartiet i Etnedal ser seg tjent med å spre usikkerhet om reformen. Senterpartiet vet at det er mye enklere å mobilisere mot en sak enn for. Derfor bruker de en retorikk om tvang og hastverksarbeid. Samtidig  unnlater de å fortelle hva som er alternativet. Det er ikke å ta samfunnsansvar. Det er å mele sin egen kake.

I Norge har vi et representativt demokrati. Hvert fjerde år velger vi kommunestyrerepresentanter som skal sette seg inn i kompliserte saker og ta vurderinger på våre vegne. Arbeidet med å skape en ny Valdreskommune har pågått i over to år, og kan med rette sies å være komplisert. Prosessen har vært både demokratisk fundert og grundig. Det er ikke et hastverksarbeid vi skal ta stilling til. Saken var dessuten godt kjent før valget i fjor. Velgerne har med andre ord allerede hatt god anledning til å mene noe om den.

Å kreve folkeavstemminger i vanskelige spørsmål gir hverken mer demokrati eller bedre demokrati. Det er snarere å løpe fra sitt ansvar som politiker.

Jeg har et solid mandat bak mitt standpunkt. Jeg er klar til å ta mitt ansvar.

Vegard Riseng
Nord-Aurdal Høyre