Hva vil du prioritere?

I formannskapets budsjettkonferanse i dag fikk vi nok et forvarsel om at vi går strammere tider i møte. Det var ingen overraskelse, og det er grunnen til at vi ikke lanserte noen store nye ambisiøse prosjekter i valgkampen. Det som ligger inne i økonomiplanen er mer enn ambisiøst nok.

For første gang forventer vi at lånegjelden vil stige over taket, selv uten vår andel av gjelden i VLMS Eiendomsselskap. Signalet er også at 2016 blir første gang vil det leveres et budsjett der vi bruker av disposisjonsfondet vi har spart opp så møysommelig. Det er ikke dramatisk i seg selv. Det har vært varslet lenge, og det er dette vi har spart til. Men det er en situasjon som ikke kan vedvare over tid.

Det betyr at vi må begynne å ta noen tøffe valg. Når rådmannen legger fram sitt budsjettforslag får vi svaret på hvordan han mener vi skal løse oppgaven. Først da er det vår tur til å legge inn våre prioriteringer, og kutte i et allerede stramt budsjett.

Høyre har vært tydelige på én ting veldig lenge: På investeringssiden er ungdomsskolen høyeste prioritert. Det er ikke et vanskelig valg.

De vanskelige valgene kommer på driften. Hva er din prioritering?

En ny tid for Valdresprat?

Da jeg opprettet Valdresprat i sin tid, stod jeg på sidelinjen av politikken. Jeg ønsket å skape en arena der folk kunne diskutere aktuelle saker. Jeg investerte både tid og krefter i det, og fikk til en side jeg var ganske fornøyd med, med både blogg og forum. Bloggen var ment som et sted der man kunne sette ting på agendaen, mens forumet var lavterskeltilbudet for alle små og store saker.

Så skjedde det ingen ting. Ingen var interessert i å delta i debatten. Etter hvert måtte jeg innse at jeg ikke greide å dra igang et forum på egen hånd, og at den generelle debatten hadde flyttet til Facebook en gang for alle. Forumet ble lagt ned.

Bloggen bestod, men ble sjelden oppdatert med nytt stoff. Etter hvert begynte også den tekniske platformen å skrangle. Mens selve WordPress som ligger i bunnen stadig ble oppdatert, begynte temaet å henge etter. Til slutt havarerte hele siden, og ble liggende brakk i påvente av at jeg skulle få tid til å gjøre noe med den.

Nå er kanskje tiden kommet. Valdresprat skal få ny drakt, og gjenoppstå som min egen blogg. Det er ikke lenger en ambisjon for meg å skape en debattsentral, men om andre politikere og meningsbærere i Valdres ønsker å delta, står tilbudet fortsatt ved lag.